Een dagboek met authentiek handgeschreven tekst

ellen_buwalda_diary_thee_plant_table

Een klein boekje met een kaft van een glimmende Chinese stof met de kleuren blauw, goud en groen lag in de onderste la van mijn slaapkamerkast. Het lag onder een klein laagje stof omdat ik al lange tijd niet meer in mijn boekje schrijf en ook niet eruit lees. Het boekje symboliseert een periode uit … Meer lezenEen dagboek met authentiek handgeschreven tekst

Taal: het Groene grammaticaboekje

bibliotheek historisch

Nooit gehoord van het Groene grammaticaboekje? Dat klopt, het bestaat niet! Een Groen grammaticaboekje zou impliceren dat er een officieel vastgelegd of gecodificeerd Standaardnederlands bestaat. Echter taal is altijd in ontwikkeling en er is “geen gezag” in de taal. Op welk gebied van taal vindt regulering nu plaats? De spelling is officieel vastgelegd in het … Meer lezenTaal: het Groene grammaticaboekje

Mediaprikkels

city skyline

Media beïnvloeden mijn leven de hele dag. Continu word ik blootgesteld aan informatie/berichten, bewust en onbewust. De manier waarop ik deze informatie verwerk is niet alleen afhankelijk van mijn situatie op dat moment, fysiek en psychisch, maar ook van mijn ervaringen in het verleden. Het feit dat ik gevoelig ben voor prikkels, maakt dat er … Meer lezenMediaprikkels

Mediabetekenis door sociale verhoudingen

be kind, have grace, give thanks, speak love and stay swaggy

De constructie van mediabetekenissen is altijd ingebed in sociale verhoudingen. Maar wat betekent dit? Met de sociale constructie van betekenissen wordt bedoeld dat het ‘decoderen’ en ‘encoderen’ van de inhoud, het ontcijferen van de tekens in een mediaboodschap, bij de ontvanger meer is dan het resultaat van op een enkel en alleen individualistische wijze. Ieder individu … Meer lezenMediabetekenis door sociale verhoudingen

De macht van media

book world changing 21st century

Ik word beïnvloed door tekst, vorm, kleur en geluid de hele dag door. Wanneer ik opsta en mijn dag begin krijg ik al informatie binnen door de producten die ik gebruik en de verpakkingswijze. In combinatie met mijn productgebruik registreer ik bewust en onbewust een bepaalde ervaring. Dit sla ik op in mijn geheugen.  Omdat … Meer lezenDe macht van media

Maakt het internet ons dom of niet?

smartphone handen mensen om de achtergrond

Ik ben er nog niet over uit en kan er in cirkeltjes over na blijven denken.  Het internet maakt ons wel dommer omdat we onze zintuigen steeds minder primair gebruiken. Informatie komt binnen via de zintuigen en wordt via interne processen verwerkt. Nu wordt dit overgenomen door elektronische apparaten waarop het internet gefaciliteerd wordt.  Het internet maak … Meer lezenMaakt het internet ons dom of niet?

Ontbrekende puzzelstukjes van een vlinder

vlinder zwart wit bruin op bloemstengel

Losse puzzelstukjes liggen in mijn kast op een plank te wachten op het moment dat ze weer een plekje krijgen in mijn vlinderpuzzel. Misschien is het herkenbaar, het moment dat je de puzzel weer compleet maakt met losse puzzelstukjes. Zo’n moment is bijna euforisch te noemen. Dit gevoel dat puzzelstukjes op z’n plaats vallen en … Meer lezenOntbrekende puzzelstukjes van een vlinder