Mediaprikkels

city skyline

Media beïnvloeden mijn leven de hele dag. Continu word ik blootgesteld aan informatie/berichten, bewust en onbewust. De manier waarop ik deze informatie verwerk is niet alleen afhankelijk van mijn situatie op dat moment, fysiek en psychisch, maar ook van mijn ervaringen in het verleden. Het feit dat ik gevoelig ben voor prikkels, maakt dat er … Meer lezenMediaprikkels

Mediabetekenis door sociale verhoudingen

be kind, have grace, give thanks, speak love and stay swaggy

De constructie van mediabetekenissen is altijd ingebed in sociale verhoudingen. Maar wat betekent dit? Met de sociale constructie van betekenissen wordt bedoeld dat het ‘decoderen’ en ‘encoderen’ van de inhoud, het ontcijferen van de tekens in een mediaboodschap, bij de ontvanger meer is dan het resultaat van op een enkel en alleen individualistische wijze. Ieder individu … Meer lezenMediabetekenis door sociale verhoudingen